Terms of Service

Orange Sun Marketing B.V. in deze handelend onder de naam Zarengo.com (hierna: "Service" of "Wij") is gelicentieerd en wij behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze voorwaarden. Wij zijn eigenaar van de rechten, handelsmerken, domeinnaam, website en service onder de wetten van elke jurisdictie. Wij verlenen jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-toewijsbare licentie om toegang te krijgen tot de Service. In alle gevallen ga je akkoord met alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten, inclusief het kopiëren, het behoud, de reproductie en de wederverkoop van onze gegevens. Bovendien ga je akkoord met de gegevensbeschermingswetten binnen elke toepasselijke jurisdictie.

Gebruiksbeperkingen

Je gaat ermee akkoord om de Service niet in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren of commercieel te exploiteren of de Service beschikbaar te stellen aan een derde partij. Je gaat ermee akkoord om de Service niet te wijzigen, aan te passen of te hacken of om ongeautoriseerde toegang tot de Service of gerelateerde systemen en netwerken te verkrijgen. Je gaat ermee akkoord om de Service niet op een manier te gebruiken die de integriteit of prestaties verstoort. Je gaat ermee akkoord om niet te proberen om de broncode van de Service te ontcijferen, decompileren of reverse-engineeren. Je gaat ermee akkoord om geen valse impressies, valse klikken of valse zoekopdrachten te genereren op advertenties van derden en zoekmachines.

Intellectueel eigendom

De rechten die Wij jou verlenen om de Service te gebruiken onder deze voorwaarden brengen geen aanvullende rechten over in enig intellectueel eigendomsrecht dat daarmee geassocieerd is. Wij zijn eigenaar van alle rechten, titel en belangen in enige code of andere gegevens van de Service. We kunnen de Service code, inhoud en alle andere gegevens van de Service gebruiken voor ontwikkelings- en trainingsdoeleinden.

Facturering en betalingen

We verkopen geen producten, we zullen je nooit ergens voor in rekening brengen, de Service is gratis en blijft voor altijd gratis.

Disclaimer en garanties

Onze Service wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook, en wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Aansprakelijkheidsbeperking

Wij bieden je geen recht, licentie, auteursrecht of toestemming met betrekking tot de gegevens die via de Service worden verkregen, die mogelijk onderhevig zijn aan auteursrecht of intellectuele eigendomsbescherming.