Algemene voorwaarden

Inleiding

Op deze pagina vindt je onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die je via onze marktplaats plaatst. In deze algemene voorwaarden staat belangrijke informatie voor je, als onze klant. Het is daarom dan ook belangrijk deze algemene voorwaarden goed door te lezen. Wil je dit op een later moment kunnen teruglezen? Dan is het belangrijk de algemene voorwaarden te printen of op te slaan.

Over ons

ZARENGO is gevestigd aan de Hart van Stadionstraat 11 C10, 4815 NC in Breda onder KvK-nummer: 66745578 en BTW-nummer: NL856681842B02 (hierna ‚"wij, ons etc.‚"). Via de marktplaats(en) van ZARENGO kunnen klanten (hierna ‚"u, jij etc") tegoeden, codes etc. afnemen voor diverse diensten. Wij treden hierbij slechts op als bemiddelaar. Deze codes kunnen gebruikt danwel ingewisseld worden bij externe dienstverleners waarvoor deze code geschikt is.

Wij brengen enkel vraag en aanbod samen. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk, aansprakelijk etc. voor eventuele problemen of hinder die je als klant hebt met- of bij deze derden. Voor alle problemen, vragen, geschillen en eventuele strijdigheden met wettelijke voorschriften die voortvloeien uit de overeenkomst die je als klant met deze derden hebt of aangaat, dien jij je tot deze derden te wenden.

Je vrijwaart ons dan ook voor alle aanspraken van derden, in welke vorm dan ook, die verband houd met hetgeen je bij ons besteld.

Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen via ZARENGO zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Enkel indien schriftelijk anders is overeengekomen, wordt hiervan afgeweken.

De overeenkomst komt tot stand zodra je deze als klant aanvaard. Dit doe je in de laatste stap van het bestelproces, door het klikken op de bestel-knop. Vanaf dat moment ben je verplicht om te betalen, en is de wederpartij verplicht om te leveren.

De overeenkomst komt tot stand met een (door ZARENGO aangewezen) derde partij. De derde partij draagt in dit geval zorg voor de facturatie, de uitvoering van de overeenkomst en verzending van je bestelling. Deze verzending kan plaatsvinden onder DAP (Delivered At Place), Incoterms 2010, condities. Betaling van je bestelling kan uitsluitend plaatsvinden via het platform van ZARENGO. ZARENGO vormt geen partij bij deze overeenkomst.

Deze overeenkomst zullen we per e-mail bevestigen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste e-mail adres. Op dit e-mail adres ontvang je ook de bestelling. Het is niet (altijd) mogelijk om na invoering van een incorrect e-mail adres, de bestelling op een ander adres te ontvangen.

De bestelling zal zodra de betaling verwerkt en succesvol is per e-mail naar je worden toegezonden. De levertijd is afhankelijk van de betaalmethode die je kiest. Op de website vindt je hierover meer informatie. De overeenkomst wordt door ons opgeslagen in onze database.

Indien het product dat je besteld hebt niet correct is, of niet functioneert, dan vragen we je dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Dit kan op verschillende manieren. Wij doen ons best vervolgens zo snel mogelijk te reageren en nemen hiervoor uiterlijk 48 uur. Dit geldt ook voor andere klachten.

Informatie

De prijzen zoals vermeld op onze website, zijn inclusief btw en eventuele andere toeslagen of bijkomende kosten. Het kan zo zijn dat er voor een specifieke betaalmethode een extra bedrag gerekend wordt. Deze kosten kun je terugvinden op onze website.

We hebben de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet de garantie geven dat alle informatie op de website op elk moment juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website (en in andere van ons afkomstige materialen), zijn dan ook onder voorbehoud van eventuele (programmeer- en/of typ-) fouten.

Betaling

Je kunt bij ons kiezen uit verschillende betaalmethodes. Op onze website vindt je hier meer informatie over. Het is wel zo dat sommige betaalmethodes bijkomende kosten kunnen meebrengen. Ook de levertijd kan vertraagd worden door de keuze voor een bepaalde betaalmethode.

Herroepingsrecht/retour

Het is niet mogelijk om een beroep te doen op het wettelijk vastgelegde herroepingsrecht. Onze dienstverlening bestaat uit het bemiddelen tussen de levering van codes die gebruikt kunnen worden bij derden. Deze code verschijnt direct op je beeldscherm en wordt per e-mail aan je verzonden. Op het moment dat je een bestelling plaatst, stem je in met deze directe levering en vervalt je recht op herroeping.

Persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens conform de op de website gepubliceerde privacy verklaring.

Tot slot

Op de gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen indien deze voorkomen naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Wij zullen in dat geval samen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt vastgehouden

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

ZARENGO
Stadionstraat 11 C10
4815 NC Breda

BTW Nummer: NL856681842B02
KvK: 66745578